Psychologia biznesu szkolenia – obejrzyj materiał od Kar-Group

Psychologia biznesu szkolenia

Psychologia biznesu szkolenia

Poniżej obejrzysz video ze szkolenia !

MODUŁ I

1. zadaniowy i społeczny styl kierowania grupą
2. przywództwo transakcyjne i transformacyjne
3. teoria wybitnej jednostki
4. pięć podstaw władzy

MODUŁ II

1. wewnętrzne i zewnętrzny poczucie kontroli
2. praca w grupie
3. efekt próżniactwa społecznego
4. model kolektywnego wysiłku
5. motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

MODUŁ III

1. reguła wzajemności
2. zaangażowanie i konsekwencja
3. społeczny dowód słuszności
4. lubienie i sympatia
5. autorytet
6. niedostępność

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie kierowane jest do wszystkich  chcących posiąść umiejętności psychologi biznesu – erystyka, doboru argumentów, charyzma, wiedza i doświadczenie. Umiejętności te pozwolą na zrealizowanie wyznaczonych  przez CIEBIE  celów. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie liderów, kadry kierowniczej, menedżerów oraz kandydatów na liderów jak też wszystkich, którzy w swojej pracy stykają się z pracą w grupie do tworzenia skutecznego i efektywnego wizerunku.

Jak potrzebujesz całego kursu i certyfikatów poświadczających ukończenie kursu.

Zapraszamy do rejestracji teraz !

Psychologia biznesu szkolenia

Zobacz pełne szkolenie !

 

Szkolenia respektowane są w Urzędach Pracy. Odbyty kurs pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP.

Polecamy inne szkolenia w Kar-Group

Kursy sportowe i instruktorskie – http://szkolenia-kargroup.elk.pl/

Kursy doszkalające zawodowe – http://szkolenia-kargroup.eu/

Kursy rozwojowe – http://kursy-edu.net.pl/

Psychologia biznesu szkolenia – dziękujemy za obejrzenie materiału.

Jeżeli się podobało polub nasz kanał będziemy wysyłać nasze najlepsze materiały.

 

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z proponowaną poniżej literaturą uzupełniającą (nieobowiązkowa)

Literatura dostępna online

1. Opanować czas, autor: Arkadiusz Bednarski

2. Sukces a praca, autor: Witold Wójtowicz

3. Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, autor: Brian Tracy

4. Droga do doskonałości, autor: Andrzej Wojtyniak

Firma Szkoleniowa Kar-Group jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.28/00102/2015*.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) – art. 20
2. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 781)

fraza kluczowa artykułu: kurs psychologia biznesu, kurs psychologi biznesu, psychologia biznesu szkolenia, szkolenie psychologia biznesu, kurs psychologia biznesu, kurs psychologi biznesu, psychologia biznesu szkolenia, szkolenie psychologia biznesu, Psychologia biznesu szkolenia, Psychologia biznesu szkolenia

Rating: 10.0. From 2 votes.
Please wait...